Ereğli̇ Tari̇hçesi̇
Buradasınız: Anasayfa / Gezi̇lecek Yerler
3 Kasım 2022, Perşembe
Ereğli Tarihçesi
Ereğli adını; Bizans İmparatoru Herakliyüs’tan, bu ad ise Yunan mitolojisinde yarı tanrılaşmış bir kahraman olan Herakles`ten gelmektedir.
Ereğli Tarihçesi

Ereğli adını; Bizans İmparatoru Herakliyüs’tan, bu ad ise Yunan mitolojisinde yarı tanrılaşmış bir kahraman olan Herakles`ten gelmektedir. “herakliyüs” kelimesi zaman içinde Türkçe`nin ses yapısına uygun olarak; herakle > irakle > eregle.> eregli.> eregliyye > ereäžli şeklini almıştır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, Alaattin Keykubat’ın, Ereğli’den bir sefer dönüşü geçerken peygamber pınarı denilen yerdeki (şu anda Akhüyük Köyü’nde bulunan) çamurun, yaralı askerlerinin yaralarına şifa olmasından dolayı buraya erkili (ereğli) dediği için, adını buradan aldığını yazmıştır. Ereğli, İç Anadolu Bölgesi’ nin Konya bölümü’nde, Konya iline bağlı bir ilçedir. Hititler döneminden daha önce kurulduğu tahmin edilen Ereğli; Asur, Kimmer, Frig, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Bizans hakimiyetinde kalmış, Anadolu Selçuklu’ları döneminde Türk’lerin idaresine girmiş ve Karamanoğulları Beyliği’ nin ilk başkenti olmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 20. yy’da Bağdat Demiryolu’nun şehirden geçmesi, Ereğli’ nin önemini daha da arttırmıştır. Osmanlı döneminde Konya Vilayeti’ ne bağlı bir Kaza olan Ereğli, Cumhuriyet döneminde de Konya’ nın bir ilçesi olup , il olma durumunu devam ettirmiştir. Toros Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan Ereğli, Konya il merkezine 153 km uzaklıkta olup, il merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. 37° 36’ kuzey enlemi ile 34° 31’ doğu boylamı arasında yer alan ilçenin kuzeyinde Emirgazi, doğusunda Niğde, güneyinde Karaman ve Halkapınar, batısında ise Karapınar bulunmaktadır. Şehir merkezinin imar alanı ise 35 km² dir. Toros Dağları' nın eteklerinden çıkan İvriz Çayı, Ereğli' yi güzelleştirmiş ve “Yeşil Ereğli” olarak anılmasını sağlamıştır. İlçe kırsal bir alandadır. Kuzeyi her ne kadar Toroslar’ a dayansa da orman ağacına rastlanmamakla birlikte, kısmi olarak yeni ağaçlandırma sahaları dikkati çekmektedir. İlçenin % 49 tarım arazisi, % 12 çayır mera, % 38 tarım dışı arazi, % 1 orman ve fundalıktan oluşmaktadır. Ereğli’de karasal iklim şartları hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçmektedir. Ereğli’nin genel nüfusu 31.12.2018 tarihi itibari ile adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 145.389’ dir. Bunun 72.818’i erkek, 72.571’ sı kadındır. Nüfusun yaklaşık %70’i şehir merkezinde, %30’u kırsal kesimde yaşamaktadır. İlçenin yıllık nüfus artış hızı % 9.94.’dır. Ereğli Belediyesi' nin sınırı, 6360 sayılı kanun ile birlikte ilçe sınırlarına kadar genişlemiş ve 2826,65 km2 yüzölçümüne ulaşmıştır. Ereğli ilçesi’nin 30 mart 2014 yerel seçimlerden sonra, 37 olan mahalle sayısı, köyler ve beldelerin mahalle statüsüne geçmesi ile birlikte 87' ye ulaşmıştır. Çevresinde bulunan Karapınar, Halkapınar, Emirgazi ve Ayrancı ilçelerinin Ereğli ile sosyal ve ekonomik yönden oldukça yakın bir ilişkisi vardır. Son birkaç yıl içerisinde özellikle sanayileşme alanında atılan hızlı adımlar, Ereğli’nin resmi olarak bilinen nüfusunun, daha da arttığını kanıtlayan faktörlerden birisidir. İç Anadolu Bölgesi’nin Güneydoğusu’nda, Toros Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan Ereğli, Türkiye’ nin en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Nüfusu ve ekonomik potansiyeli bakımından 30 civarında ilden daha büyük durumda olan Ereğli ilçesi, tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeken yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Tarihi ve turistik zenginliği ile dünyaca ünlü olan Kapadokya sınırları Ereğli’den başlamaktadır. Milattan önce Hititler döneminden daha önce kurulan ilçe, tarihteki önemli yerleşim birimlerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Ereğli’nin suyunun ve ikliminin, atlar üzerinde iyi bir etki yaptığı bilinmektedir. Her ne kadar şimdilerde eski görüntüsünden uzak da olsa, kuş cenneti olarak bilinen Akgöl, Ereğli’nin güneyinde bulunmaktadır. At yetiştiriciliğinde ün yapmış yetiştiriciler de Ereğli’nin suyunun ve havasının atlara iyi geldiğini düşünerek, burada hara kurmuşlardır. Bugün hipodromlarda koşan atların bir çoğu Ereğli’deki haralarda yetiştirilmiştir ve buna devam edilmektedir. İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi’ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi ile Gülek Boğazı’na giden yollar üzerinde bulunan ilçe, ulaşım olarak çevre ile bağlantıları açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Tarihte de İstanbul-Bağdat transit yolu üzerinde önemli bir durak yeri olması bu özelliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Ereğli, Adana ve Konya havaalanlarına, Mersin Limanı’na 1,5-2 saat uzaklıkta bulunmaktadır. İlçemizde Devlet Demir Yolları’nın da önemli istasyonlarından birisi bulunmaktadır. Bir yerleşim biriminin ulaşım açısından rahat olması, o bölgenin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkısı tartışılamaz. Ereğli insanı sahip olduğu bu avantajı zamanında fark ederek bir tarım kenti olan Ereğli’yi sanayi şehri yapma konusunda son yıllarda hissedilir derecede atak yapmıştır. Ereğli`de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ ne bağlı Eğitim, Veterinerlik Fakülteleri ve Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Ereğli’yi öne çıkaran tarım ürünleri; Beyaz Kiraz, Beyaz Şeftali ve Coğrafı İşaretli Ürün olarak “Ereğli Siyah Havucu”dur. Ereğli`de yetiştirilen kirazların bir bölümü ihraç edilmektedir, siyah havucumuz ise şalgam suyu üretiminde kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın